Medycyna Chińska

Natura, nas Ludzi, wyposażyła w cały szereg systemów odnowy i regeneracji, samoleczenia i odmładzania organizmu. Jedyne czego potrzebujemy – to nauczyć się właściwego korzystania z tych systemów, wtedy kiedy jest to nam potrzebne.  Zasady, reguły pielęgnacji i dbania o własne zdrowie już od tysięcy lat były zapisywane i opracowywane w annałach medycyny Wschodu.

Medycyna Chińska jest bardzo spójnym, bardzo logicznym, wręcz matematycznym system medycznym. Pierwotnie nauki były przekazywane przez mistrza wyłącznie uczniowi i chronione tajemnicą. Później zaczęto spisywać kompendia wiedzy medycznej oraz prowadzić, jak to dzieje się również teraz, zakrojone na coraz większą skalę badania naukowe.
Pare lat temu Tradycyjna Medycyna Chińska została oficjalnie uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako pełnoprawny system medyczny.
A wszystko opiera się na wnikliwej obserwacji człowieka i otaczającego go świata. Człowieka żyjącego między Niebem a Ziemią. Odnosi się do złożonego systemu relacji w ciele i umyśle.

Wszak Medycyna Chińska uznaje, że zarówno zdrowie jak i leczenie ma charakter holistyczny.
Zawsze jest to jakieś nasionko i ono zawsze potrzebuje czegoś by wykiełkować, a potem by stać się silną, zdrową rośliną. By zakwitnąć. My i otaczający nas ludzie. My i nasz dom. My i świat, który nas otacza. Bo holizm głosi, że zjawiska tworzą układy całościowe. Stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie wpływają na siebie. My na świat a świat na Nas. Nie ma Gwiazd bez Kosmosu a Kosmosu bez Gwiazd. Jedno wynika z drugiego. Wszystko ma jakiś wpływ na trzecie.

Nasze zdrowie i dobrostan nie są wyłącznie domeną medycyny. Jest ono odczuwalne i tworzone przez każdego z nas w naszym codziennym życiu. Tam gdzie śpimy, uczymy się, pracujemy, bawimy, kochamy. Zdrowie to efekt naszej troski o siebie i innych, własnej odpowiedzialności.
Jednak czasem potrzebujemy wsparcia, kierunku, stymulacji od innych na tej drodze.

Medycyna Chińska to medycyna zindywidualizowana.  Nie ma na świecie drugiego takiego samego Człowieka. Każdy z nas jest inny. Inaczej wpływa na siebie, innych , otaczający świat. A oni na niego.

I to jest to czym kieruję się w gabinecie i życiu. To Medycyna Chińska pozwoliła mi po latach praktyki w nurcie medycyny zachodniej poznać na nowo Człowieka.
Dziś we współpracy z innymi specjalistami zarówno medycyny zachodniej jak i wschodniej staram się  wspierać każdego w jego indywidualnej drodze.